I begynnelsen var ordet : Om språken och människans ursprung (RJ:s årsbox 2021. Orden)

Larsson, Jenny

40 kr

Beskrivning

Hur befolkade människan jorden? Vi bär på ett gemensamt minne av det. Dels genom våra gener, dels genom det språk vi talar. Genom att kombinera språkforskning, arkeologi och genteknik kan forskare se nya mönster och kartlägga hur och när förändringar i vår livsföring skett. Språket är en nyckel till vår äldsta historia. Riksbankens Jubileumsfonds årsbox 2021 består av sex häften som ägnas åt orden och språket. I detta andra häfte skriver språkvetaren Jenny Larsson om språkens ursprung, som i sin tur handlar om människans ursprung. Att arbeta med förhistorisk kultur- och språkutveckling kan liknas vid en skattjakt. I ord och uttryck finns ledtrådar som kan kombineras med arkeologiska fynd och modern genforskning och ge svar på frågor om vilka vi är och var språket kommer ifrån.

Jenny Larsson är professor i baltiska språk vid Stockholms universitet och leder det tvärvetenskapliga programmet LAMP Languages and Myths of Prehistory, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. I sin forskning fokuserar hon på språkens historia. Genom att kombinera språkvetenskap, religionshistoria och arkeologi med naturvetenskaplig forskning kring förhistorisk migration (aDNA) undersöker hon de indoeuropeiska språkens ursprung och spridning. Hon har bland annat skrivit en bok om fornpreussiska, undervisat i gotiska och forskat om det språk som profeten Zarathustra talade.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. År 2021 består årsboken av sex häften, essäer på temat Orden, som tillsammans utgör en årsbox. I begynnelsen var ordet är andra häftet i boxen.

Ytterligare information

Antal sidor

44

Dimensioner

170 x 118 x 4 mm

Författare

Format

Häftad

ISBN

978-91-7061-359-3

Medarbetare

Laserna, Johan (form)

Utgivningsdatum

2021-04-16

Vikt

71 g