Förlaget

MAKADAM förlag & bokproduktion AB ägnar sig åt böcker – läser, redigerar, formger, utger. Utgivningen siktar på humaniora och samhällsvetenskap för universitet och högskola; bokproduktionen gör gärna vad som helst som är bra. Som namnet antyder gör vi det från grunden. Grundligt. Gör man det, kan man putsa fram diamanten ur gråstenen.

Makadam förlag startades i februari 2003. Vi ger ut facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap, akademisk och allmän. Vi producerar också böcker på uppdrag och utför såväl redigering som formgivning. Förläggare och ägare är Karina Klok (Göteborg) och Tove Marling Kallrén (Stockholm).

MAKADAM förlag & bokproduktion AB

Huvudkontor
Egmontsgatan 6
412 70 GÖTEBORG
tel: 031-409899

Stockholmsredaktionen
MAKADAM
Box 6003
129 06 STOCKHOLM
tel: 08-6451052

Allmänna frågor ställes till:
info@makadambok.se

Bokbranschens Redaktörspris

Under vår tid som redaktörer på Bokförlaget Nya Doxa tilldelades vi gemensamt Bokbranschens Redaktörspris 2002, med följande prismotivering:

”Två skickliga redaktörer med ’allroundkompetens’, det vill säga med stor känsla för språk, struktur, faktainnehåll och grafisk formgivning. De har omvittnat god samarbetsförmåga i författarrelationerna och arbetar långsiktigt, med stort intresse för den färdiga bokens möjligheter.”

Redaktörspriset delas ut av Förlagsklubben (Svenska Förläggareföreningen) och i juryn sitter representanter från olika delar av branschen.

Rausingpriset

I april 2017 tilldelades förlaget Rausingpriset, som delas ut av Lunds universitets humanistiska och teologiska fakulteter, med följande prismotivering:

”För att ett samhälles demokratiska värden ska hållas levande och finna sin framtid är det av avgörande betydelse att humanistiska och teologiska kunskaper sprids och förstås – även utanför akademin. Högkvalitativ förmedling är själva grundbulten i den processen. Därför har HT:s fakultetsledning i år valt att uppmärksamma bokförlaget Makadams skapare och ägare, Karina Klok och Tove Marling Kallrén.

Trots många besserwisserska röster som förutspådde den vetenskapliga bokens död vågade Karina Klok och Tove Marling Kallrén starta Makadam 2003. Det visade sig vara verkligt framsynt. Sedan dess har böcker skrivna av humanister, teologer och samhällsvetare publicerats med en imponerande ämnesmässig spännvidd. Bland de senaste årens författare återfinns många kollegor från våra fakulteter, och många av dem har valt att återkomma till förlaget. Makadam förlag är även det publicistiska hemmet för Riksbankens Jubileumsfonds årsböcker och skrifter, liksom för publikationerna från Centrum för Öresundsstudier, det senare med säte här hos oss i Lund.


HT-fakulteterna vill uppmärksamma Karina Klok och Tove Marling Kallrén för deras insiktsfulla redaktörskap och för de estetiskt tilltalande publikationer som lämnar förlaget. Men det är inte den enda anledningen. Vi vill också – och kanske i synnerhet – uppmärksamma ett oförtröttligt arbete med att göra det möjligt för humanistiska och teologiska röster att höras. Utan kunniga och modiga förläggare tynar det demokratiska samtalet bort, ett samtal som varje samhälle så väl behöver. Därför är det framtidsinriktat att ge ut böcker som ifrågasätter, problematiserar och utmanar så kallade sanningar. Upphovskvinnorna bakom Makadam förlag har visat att ett kvalitetsinriktat svenskt bokförlag har framtiden för sig.”

Namnet Makadam

Förlaget får ofta frågor om sitt namn. Det valdes av flera skäl. Några är bokstavliga: att utgivningen är akademisk och att den genomsnittliga förläggaren är dam snarare än herre. Vissa initialer av förläggarnas namn finns också med. Men framför allt handlar det ju om att vi vill erbjuda våra författare en stabil grund att stå på (se bild).