Vi och dom (RJ:s årsbox 2021. Orden)

Lindholm Öjmyr, Torun

40 kr

Beskrivning

Språket speglar på många sätt oss människor. Orden vi väljer avslöjar till exempel våra fördomar och förutfattade meningar. Det handlar inte bara om fördomsfulla eller kränkande ord, utan också hur vi uttrycker vilka som tillhör en grupp, och vilka som vi anser inte gör det. Fördomarna ligger gömda i hur vi pratar med — och om — varandra.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbox 2021 består av sex häften som ägnas åt orden och språket. I detta sista häfte skriver Torun Lindholm Öjmyr, forskare i psykologi, om hur språket färgas av både medvetna och omedvetna föreställningar om andra. Och den allra tydligaste indelningen är den i vi och dom. Den syns i hur vi uttrycker oss om andra och påverkar vårt förtroende för människor runt omkring oss.

Torun Lindholm Öjmyr är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Hon har forskat på olika teman kring grupper och fördomar, med fokus i första hand på hur en individs etnicitet eller kön påverkar bedömningar i rättssystemet och arbetslivet. Hon bedriver också forskning kring beslutsfattande samt om minnets tillförlitlighet i rättsliga sammanhang. I ett pågående samarbete med filosofer, statsvetare och medievetare driver hon ett forskningsprogram kring kunskapsresistens. Torun Lindholm Öjmyr har varit ledamot i Svenska Nationalkommittén för psykologi och är arbetande ledamot i Kungliga vitterhets, historie och antikvitetsakademin.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. År 2021 består årsboken av sex häften, essäer på temat Orden, som tillsammans utgör en årsbox. Vi och dom är sjättehäftet i boxen. Redaktörer för årsboxen 2021 är Jenny Björkman, docent i historia och samverkansdirektör på Riksbankens Jubileumsfond, och Patrik Hadenius, språkvetare och förlagschef på Norstedts.

Ytterligare information

Antal sidor

47

Dimensioner

170 x 118 x 5 mm

Författare

Format

Häftad

ISBN

978-91-7061-363-0

Medarbetare

Laserna, Johan (form)

Utgivningsdatum

2021-08-20

Vikt

72 g