Orden i rörelse (RJ:s årsbox 2021. Orden)

Granqvist, Kimmo

40 kr

Beskrivning

Trots att romani inte har någon egen nation och länge saknade skriftspråk, har språket överlevt migration som rört sig över stora delar av jordklotet. Det är en bedrift, inte minst med tanke på hur diskriminerade och utsatta romerna som grupp varit.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbox 2021 består av sex häften som ägnas åt orden och språket. I detta fjärde häfte tränger Kimmo Granqvist, professor i romska studier, in i romernas språk och försöker förstå vad det är som händer med språk och talare som ständigt befinner sig i rörelse. Romani chib har överlevt mot alla odds och Granqvist analyserar varför, samtidigt som han beskriver språket och hur romerna själva ser på det.

Kimmo Granqvist är tidigare professor i romska studier vid Södertörns högskola, gästprofessor vid Uppsala universitet och universitetslektor i romani och romsk kultur vid Helsingfors universitet. Han disputerade 1997 och är docent i modern nygrekiska och lingvistik vid Helsingfors universitet samt docent i lingvistik vid Uleåborgs universitet. Granqvist är primus motor för romsk lingvistik i Finland och har publicerat mycket om finsk romani. Han har samordnat flera internationella projekt kring romsk lingvistik och representerar för närvarande Finland i expertkommittén för den europeiska stadgan för regionala språk och minoritetsspråk.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. År 2021 består årsboken av sex häften, essäer på temat Orden, som tillsammans utgör en årsbox. Orden i rörelse är fjärde häftet i boxen.

Ytterligare information

Antal sidor

45

Dimensioner

170 x 118 x 4 mm

Författare

Format

Häftad

ISBN

978-91-7061-361-6

Medarbetare

Laserna, Johan (form)

Utgivningsdatum

2021-06-18

Vikt

72 g