Inbundet och utåtriktat

MAKADAM förlag & bokproduktion AB ägnar sig åt böcker – läser, redigerar, formger, utger. Utgivningen siktar på humaniora och samhällsvetenskap för universitet och högskola; bokproduktionen gör gärna vad som helst som är bra. Som namnet antyder gör vi det från grunden. Grundligt. Gör man det, kan man putsa fram diamanten ur gråstenen.

Bokmässan 2021 finns kvar – på nätet. Du som tittar på programpunkterna i Bokmässan Play under hösten kan köpa de Makadamböcker som diskuteras i programmet med 20% rabatt. Använd rabattkoden mässprogram.

Våra tips just nu: