Makadam fyller 20!

6 februari 2023

2 förläggare
2 förlagsorter
2 förlagshundar
425 titlar
400 ton papper
10 000 000 liter trycksvärta
81 godkända avhandlingar
41 titlar för Centrum för Öresundsstudier
29 titlar i Svenska barnboksinstitutets skriftserie
15 årsböcker för Riksbankens Jubileumsfond
1 Rausingpris
1 Augustnominering
5 utmärkelser från Svensk Bokkonst
18 bokmässor som utställare
5 titlar på mer än 600 sidor

Makadam förlag ger ut böcker med fotnötter sedan 2003.
Akademiskt men inte dammigt, estetiskt men inte damigt.

Våra tips just nu: