Orden och verkligheten : Sinnenas och språkens mångfald (RJ:s årsbox 2021. Orden)

Burenhult, Niclas

40 kr

Beskrivning

Det finns ungefär lika många ord för färger på svenska som det finns för lukter på jahaiernas språk. Jahaierna — ett folk i Malaysia — visar sig dessutom vara lika bra på att identifiera lukter som svenskar är på att avgöra färg. Det säger något om hur orden hänger samman med vår uppfattning av världen.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbox 2021 består av sex häften som ägnas åt orden och språket. I detta femte häfte skriver lingvisten Niclas Burenhult om språkets förmåga att ordna verkligheten. Det handlar om sambanden mellan språk och tanke. Hur påverkas folk som har många ord för lukter, till exempel — blir de bättre luktare? Burenhult visar hur språken hänger samman med hur vi förstår världen och slår ett slag för studier av den mångfald av språk som finns, men som sakta försvinner, för att kunna begripa vilka vi människor är.

Niclas Burenhult är docent i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet och leder projektet ”LANGKEY — Language as key to perceptual diversity”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfonds jubileumssatsning. Hans forskning rör förhållandet mellan språk, kognition och kultur, med särskilt fokus på sambandet människa–miljö. Han bedriver också omfattande dokumentation av hotade språk och är en ledande expert på de inhemska asli-språken på Malackahalvön i Sydöstasien.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. År 2021 består årsboken av sex häften, essäer på temat Orden, som tillsammans utgör en årsbox. Orden och verkligheten är femte häftet i boxen. Redaktörer för årsboxen 2021 är Jenny Björkman, docent i historia och samverkansdirektör på Riksbankens Jubileumsfond, och Patrik Hadenius, språkvetare och förlagschef på Norstedts.

 

Ytterligare information

Antal sidor

45

Dimensioner

170 x 118 x 5 mm

Författare

Format

Häftad

ISBN

978-91-7061-362-3

Medarbetare

Laserna, Johan (form)

Utgivningsdatum

2021-08-20