Skriftserier

Centrum för Öresunds­studier vid Lunds univer­sitet är en nätverks­organisation för forskare med intresse för Öresundsregionen och Danmark, vars övergripande syfte är att göra jämförelser mellan danskt och svenskt och utforska den gränsöverskridande Öresundsregionen. I skrift­serien »Centrum för Öresundsstudier« (ISSN 1651-775X) presenteras aktuella forskningsresultat skapade utifrån sådana ambitioner. Serieredaktör är Fredrik Nilsson.

Besök centrumets hemsida: http://cors.lu.se/

Rapporter från Riksbankens Jubileumsfond

Slutrapport från ett forskningsprogram