Vit melankoli : En analys av en nation i kris

Hübinette, Tobias, Lundström, Catrin

139 kr

Beskrivning

Begreppet vit melankoli är ett sätt att på djupet förstå den konfliktfyllda, paradoxala och nostalgiska situation som råder i vår tid. Detta melankoliska tillstånd har uppstått som en följd av förlusten av både det vita, homogena Sverige och det färgblinda, solidariska Sverige.

Forskarna Catrin Lundström och Tobias Hübinette menar i denna bok att sorgen över det gamla Sveriges borttynande präglar såväl höger som vänster och såväl antirasister som rasister, men att det i slutänden handlar om förlusten av samma nationella identitet.

Genom att skriva fram Sveriges samtidshistoria med storheterna ras och vithet i centrum försöker Vit melankoli förstå hur Sverige kunde gå från att ha varit ett av västvärldens mest rasbesatta länder till att bli dess mest generösa invandrarland — och hur detta i sin tur fick ett abrupt slut efter 2015.

Boken kastar vidare ljus över de ojämlikheter som präglar dagens svenska samhälle i form av klyftorna mellan stad och land, vita och icke-vita samt rika och fattiga. Författarna presenterar en teori om den svenska vithetens utveckling under 1900-talet och framåt liksom hur den samspelar med klass och kön. Läsaren möter här infallsvinklar som utmanar invanda föreställningar och erbjuder nya insikter om svenskheten.

Catrin Lundström är docent i sociologi och verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet. Hon har bl.a. publicerat Vit migration (2017) och Svenska latinas (avhandling, 2007). Tobias Hübinette är fil.dr i Koreas språk och kultur och docent i interkulturell pedagogik vid Karlstads universitet. Han har bl.a. publicerat Att skriva om svenskheten (2019) och Ras och vithet (antologi, 2017).

Ytterligare information

Antal sidor

103

Författare

,

ISBN

978-91-7061-322-7

Format

Häftad (Danskt band)

Dimensioner

215 x 140 x 9 mm

Vikt

214 g

Utgivningsdatum

2020-11-05