Ostädade väckelser : Modernitetens förtrupper

Claesson, Urban, Jansson, Anton, Åberg, Martin, Fahlgren, Sune, Fallberg Sundmark, Stina, Halldorf, Joel, Jarlert, Anders, Larsson, Mats, Rasmusson, Arne, Santell, Fredrik, Sidenvall, Erik, Tønnessen, Aud V., Wachenfeldt, Per von, Wejryd, Cecilia

200 kr

Beskrivning

Berättelsen om hur det moderna Sverige växte fram har länge varit förenklad. Övergången från ett förmodernt, patriarkalt samhälle till ett modernt och demokratiskt beskrivs gärna som medelklassens och centralmaktens förtjänst. Men något som ofta har utelämnats är de religiösa väckelsernas bidrag särskilt de extatiska och mer provocerande rörelserna.

I denna antologi ger fjorton forskare från olika discipliner exempel på hur gränsöverskridande väckelser har bidragit till den svenska moderniseringsprocessen. Här möter vi kvinnliga frälsningsofficerare, trosvissa missionärer, kyrkolojala hoofianer, entreprenöriella baptister, självreflekterande herrnhutare, extatiska pingstvänner och visionära Nås-bönder på väg till Jerusalem. Vi får bekanta oss med en rad andliga rörelser som utmanade de gamla samhällsformerna och banade väg för nya sätt att leva och ta sig an tidens frågor.

Ostädade väckelser breddar och fördjupar förståelsen av den svenska historien och vårt moderna samhälle.

Ytterligare information

Dimensioner

174 * 234 * 28

Antal sidor

328

Författare

, , , , , , , , , , , , ,

Format

Kartonnage

ISBN

978-91-7061-450-7

Vikt

695 g

Utgivningsdatum

2023-09-19