Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker. En vänbok till Helene Brembeck

Johansson, Barbro, Peterson McIntyre, Magdalena, Sörum, Niklas

194 kr

Artikelnr: 978-91-7061-301-2 Kategorier: , ,

Beskrivning

Konsumtionens roll i en accelererande konsumtions­kultur berör både människor och samhällets organisering, men har inte alltid fått den uppmärk­samhet den förtjänar. En person som verkat för att utveckla forskning om konsumtionskultur i Sverige är professor emerita Helene Brembeck vars forskning spänner över många områden: barndom, fredagsmys, vardagsliv, praktiker relaterade till mat och ätande, kommersiella kulturer, aktör-nätverks-teori, materialitet, hur överflöd hanteras, nostalgi och mobilitet. Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker är en vänbok till Helene Brembeck, som entusiastiskt utvecklat forskning och tvärvetenskapliga samarbeten på Centrum för konsumtionsvetenskap.
Konsumtionskultur ger uttryck för Helene Brembecks stora engagemang och goda kollegialitet. I boken diskuteras innebörder och praktiker kopplade till konsumtionskultur inom en rad olika områden. Bidragen relaterar alla till professor emerita Helene Brembecks mångfasetterade forskningsinriktning och boken avslutas med en reflektion av professor emeritus Orvar Löfgren, som kan betraktas som nestor inom konsumtionsfältet i etnologi. Denna vänbok bidrar till forskarsamhället genom att belysa konsumtionskulturens innebörder och praktiker, men är även värdefull för en intresserad allmänhet som ges möjlighet att reflektera över konsumtionens roll i samhället.

Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås, initiativtagare och f.d. föreståndare för Centrum för konsumtions­vetenskap

Ytterligare information

Vikt 610 g
Författare

, ,

ISBN

978-91-7061-301-2

Utgivningsdatum

2019-11-27