Integration bland unga : en mångkulturell generation växer upp

Jonsson, Jan O., Mood, Carina, Treuter, Georg

212 kr

Kategori:

Beskrivning

Sverige har, på bara ett par-tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än var fjärde utländsk bakgrund. Författarna till denna bok har följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner med mera.

Frågan om integration är ofta snävt inriktad på enskilda problem, som arbetslöshet eller brottslighet. Men integration är ett mångdimensionellt fenomen och i denna bok lyfts flera centrala dimensioner fram, bland annat utbildning, jobb, boende, vänskap och sociala band, samt religiositet, attityder och välbefinnande. Forskarna analyserar systematiskt skillnader mellan barn med inrikes- och utrikesfödda föräldrar, och i den senare gruppen skillnader mellan dem som själva immigrerat och dem som är födda i Sverige.

Unga med utländsk bakgrund är, tvärtemot vad många tror, stora framtidsoptimister och har höga ambitioner när det gäller utbildning och karriär. Integrationen när det gäller högre utbildning går också snabbt, men unga med utländsk bakgrund löper samtidigt högre risk än andra att sakna gymnasieutbildning.

Det är längre till integration när det gäller de sociala och kulturella dimensionerna, där religiositeten är en vattendelare. Här finns en tendens att underskatta de stora skillnaderna mellan rika sekulära demokratier som Sverige och de ofta socioekonomiskt utsatta och starkt religiösa samhällen som många unga och/eller deras föräldrar har sin bakgrund i. En fråga som ställs är vilka realistiska förväntningar man bör ha när det gäller integration.

Integration är en fundamental fråga för landets framtid, men diskussionen präglas alltför ofta av politiska kontroverser och ideologiska låsningar. Denna bok ger en bred faktabas som kan bidra till en mer balanserad diskussion.

Jan O. Jonsson och Carina Mood är professorer i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, och knutna till Institutet för framtids studier; Jonsson är även verksam vid Nuffield College i Oxford. Georg Treuter är forskningsassistent vid Institutet för social forskning i Stockholm.

Ytterligare information

Antal sidor

291

Dimensioner

224 x 174 x 23 mm

Författare

, ,

Format

Danskt band

ISBN

978-91-7061-398-2

Utgivningsdatum

2022-08-31

Vikt

713