RJ:s årsbox 2022 : Efter digitaliseringen

Björkman, Jenny

163 kr

Beskrivning

Digitaliseringen verkar överallt, från de största ekonomiska fälten till de mest personliga. Vi vet ungefär vad den går ut på: datorer, internet och ny informationsteknik. Samtidigt tvekar vi inför en exakt definition och närmar oss förändringarna med både fatalism och entusiasm.

Riksbankens Jubileumsfond publicerar under 2022 en samling forskaressäer på temat Efter digitaliseringen — ett ”efter” som rymmer ett ”i kölvattnet av” såväl som ett ”i enlighet med”.

Häftena i denna samlingsbox finns även att köpa separat, och digitala versioner kan laddas ner gratis från Riksbankens Jubileumsfonds hemsida, www.rj.se

 

Innehåll

Nina Wormbs · Det digitalas materialitet

Hans Ruin · Den konstgjorda intelligensens gränser

Malin Åkerström · Mötessamhället

Orsi Husz · Identitetsekonomin

Jesper Olsson · Postdigital litteratur

Nicklas Berild Lundblad · Naturen älskar att gömma sig

Ytterligare information

Författare

Serie

ISBN

978-91-7061-382-1

Medarbetare

Laserna, Johan (form)

Format

Övrigt

Dimensioner

170 x 120 x 31 mm

Vikt

510 g

Utgivningsdatum

2022-09-15