Gud i allt och allt i Gud : En religionsfilosofisk undersökning av panenteism

Li, Oliver

142 kr

Kategori:

Beskrivning

Panenteism som en speciell form av teism — en allt i Gud -teism — har diskuterats bland teologer i många år. Här görs en religionsfilosofisk undersökning av denna gudsbild. Författaren definierar panenteism och tar upp några betydelsefulla exempel på hur panenteistiska tankar kan spåras i den västerländska tanketraditionen. Panenteismens konsekvenser undersöks i relation till ett urval teman: förhållandet mellan naturvetenskap och religion, frågan om religiös mångfald, ett antal traditionella teologiska frågor, samt människans förhållande till världen i sin helhet. Guds starka immanens och ömsesidiga relation till världen inom panenteismen betonas och lyfts fram. Boken utmynnar i slutsatsen att panenteism kan erbjuda ett sätt att känna och uppleva ödmjukhet och vördnad inför naturen, medmänniskorna och skapelsen — en gudsbild för vår tid.

Oliver Li är doktor i religionsfilosofi, präst i Svenska kyrkan och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Ytterligare information

Antal sidor

151 s.

Författare

Format

Danskt band

ISBN

978-91-7061-428-6

Vikt

300 g.

Dimensioner

190 x 155 x 13 mm