Becoming Artists : Self-portraits, friendship images and studio scenes by Nordic women painters in the 1880s

Rech, Carina

324 kr

Kategori:

Beskrivning

[English description below] Under 1880-talet blev nordiska kvinnliga konstnärer alltmer synliga på konstscenen, samtidigt som de verkade inom en nästan uteslutande manlig sfär. Paris blev deras konstnärliga centrum, där de byggde sina egna nätverk, ställde ut sina verk, blev eftertraktade konstnärer och fick kritiskt erkännande för sitt arbete.

Genom fördjupade analyser av utvalda målningar utforskar Becoming Artists hur nordiska kvinnliga målare presenterade sig själva och varandra i sina yrkesroller, hur de lanserade sina verk, övervann hinder och skrev in sig i konsthistorien. Den belyser vänskapens, gemenskapens och samarbetets inverkan på kvinnornas själviscensättning och studerar ateljéns symboliska betydelse som ett eget rum. Avhandlingen bygger på omfattande opublicerade arkivkällor och erbjuder nya perspektiv på konstnärer som Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli, Asta Nørregaard och Bertha Wegmann.

Carina Rech är konsthistoriker, baserad i Stockholm och Berlin. Hon är forskare vid Stockholms universitet och kurator vid konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde. Becoming Artists är hennes doktorsavhandling.

The 1880s were a decade of professionalization, liberation and transnational encounters for women artists from the Nordic countries. Despite structural discrimination, a growing number of women from Denmark, Finland, Norway and Sweden pursued professional careers as artists, studying at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm or at private art schools. Many of them traveled to Germany or France to train at private ateliers. In the 1880s, Paris was their artistic center, where they built their own networks, exhibited frequently, became sought-after artists and gained critical recognition for their work.

Conducting in-depth analyses of selected paintings, Becoming Artists explores how Nordic women painters represented themselves and one another in their professional roles, how they promoted their work, how they overcame obstacles and inscribed themselves into the visual history of their profession. It highlights the impact of friendship, companionship and collaboration on Nordic women painters self-fashioning in the 1880s and it examines the studio s symbolic meaning as a room of one s own. Drawing extensively on hitherto unpublished archival sources, this study offers new perspectives on artists including Julia Beck, Hanna Hirsch-Pauli, Asta Nørregaard and Bertha Wegmann.

Carina Rech is an art historian based in Stockholm and Berlin. She is a researcher at Stockholm University and a curator at the art museum Prins Eugens Waldemarsudde. Becoming Artists is her doctoral dissertation. [för svensk presentation, se ovan]

Ytterligare information

Författare

Antal sidor

447

Dimensioner

240 x 179 x 35 mm

ISBN

978-91-7061-354-8

Format

Inbunden

Vikt

1467 g

Språk

Utgivningsdatum

2021-05-14