Skapande och sjukdom : hur lidande påverkar litteratur, konst och musik

Palm, Anders (förord), Sandblom, Philip, Westling, Håkan (efterord)

310 kr

Beskrivning

Skapande och sjukdom har sedan 1983 getts ut i 19 upplagor på engelska, tyska, spanska och svenska. Denna rikt illustrerade utgåva i klotband är den sjätte svenska upplagan.

Den eminente svenske kirurgen och universitetsrektorn Philip Sandblom (1903–2001) var en internationellt erkänd pionjär inom ämnesområdet medicinsk humaniora. Som sparsmakad konstsamlare och som vittfamnande konnässör inom litteratur och musik banade han väg för medicinsk utbildning och forskning om konstnärlig kreativitet i relation till sjukdom och hälsa. Med metodiskt och estetiskt skarpsinne har hans undersökningar av framstående författares, konstnärers och kompositörers verk blivit ett enastående bidrag till den humanistiskt baserade medicinska forskningen av i dag. Sandblom hade blick för den fundamentala relationen inte bara mellan kreativitet och sjukdom utan också mellan skapande och hälsa. Om allvarligt psykiskt drabbade patienter har visat sig finna lindring och bot genom att få uttrycka sina hallucinationer i eget bildskapande, så bör man rimligen kunna vidga perspektivet till att gälla även fysiska sjukdomstillstånd. Kanske kan hälsa befrämjas genom just sådan kreativitet som ger lyskraft åt litteraturens språk, som ger originalitet i bildkonsten och transcendens i tonkonsten. Sandbloms visionära synsätt och tänkande ger oss förstås inga instrumentellt brukbara recept eller förenklande behandlingsmodeller för allvarlig sjukdom. I stället förmedlar han en fördjupad och vägvisande förståelse för lidandets och hälsans existentiella natur.  //  Rita Charon, professor i medicin och medical humanities and ethics vid Columbia University, New York

Ytterligare information

Antal sidor

271

Författare

, ,

Medarbetare

Laserna, Johan (form)

ISBN

978-91-7061-400-2

Format

Inbunden

Dimensioner

240 x 180 x 26 mm

Vikt

840 g