Nordbor : Liv och rörelse under 500 år

434 kr

Beskrivning

Nordbor är en kulturhistorisk exposé över livet i norr från 1500-talet till idag. Den handlar om människan i Norden, om hur livsmiljöer och kulturer vuxit fram, förändrats och formats till en väv av historiska erfarenheter. Verkliga personer, både historiska och nu levande, har en viktig plats i berättelsen. Sverige står i centrum, men med nordiska jämförelser och globala utblickar.

Boken följer och fördjupar innehållet i Nordiska museets utställning Nordbor. Här knyts händelser, personliga berättelser och nyare perspektiv på historien samman med utvalda föremål, bilder och arkivhandlingar ur museets samlingar. Ett femtiotal forskare och specialister medverkar som skribenter, varav hälften är medarbetare vid museet.

Ytterligare information

ISBN

978-91-7061-470-5

Medarbetare

Arfvidsson Womack, Anna (redaktör), Svanberg, Fredrik (redaktör)

Dimensioner

270 x 210 x 38 mm

Format

Kartonnage

Utgivningsdatum

2024-02-08

Antal sidor

439 s.

Språk

Vikt

1626 g