Inbundet och utåtriktat

MAKADAM förlag & bokproduktion AB ägnar sig åt böcker – läser, redigerar, formger, utger. Utgivningen siktar på humaniora och samhällsvetenskap för universitet och högskola; bokproduktionen gör gärna vad som helst som är bra. Som namnet antyder gör vi det från grunden. Grundligt. Gör man det, kan man putsa fram diamanten ur gråstenen.

Denna underligt inställda vår lyckas inte bromsa vårboksfloden på Makadam. Ut strömmar de tidigare annonserade (se nyutkommet nedan), och på tur väntar diverse intressanta titlar.


Våra tips just nu: