Inbundet och utåtriktat

MAKADAM förlag & bokproduktion AB ägnar sig åt böcker – läser, redigerar, formger, utger. Utgivningen siktar på humaniora och samhällsvetenskap för universitet och högskola; bokproduktionen gör gärna vad som helst som är bra. Som namnet antyder gör vi det från grunden. Grundligt. Gör man det, kan man putsa fram diamanten ur gråstenen.

Pressträff i Riksdagshuset med Jan Teorell och talman Andreas Norlén.

På hösten vänder vi blad

Det kan just nu göras bland annat genom att blicka bakåt på senaste regeringsbildningen och lärdomar därifrån. Se mer i boken 134 dagar. Om regeringsbildningen efter valet 2018 som presenterades vid ett seminarium i riksdagen 14 oktober.


Våra tips just nu: