Vad kostar ett träd?

Bandolin, Gunilla, Gora, Monika

129 kr

Artikelnr: 978-91-7061-160-5 Kategori:

Beskrivning

Sommaren 2012 skövlas en unik park, parken runt Gottorps gård i utkanten av Malmö. Gården och parken är hotade, då Bunkeflos villamatta trycker på och den nya yttre ringvägen bildar en gräns. Ett av träden i parken är en sällsynt jättelik blodbok, som varit klätterträd åt generationer av barn i trakten.
Vilken förlust led Malmöborna i och med att Gottorps park skövlades? Vad kostar ett träd?
För den vedförsäljare som anlitas för att såga ner träden är veden det enda värdet. Vad är värdet för Malmös stadsträdgårdsmästare, som i ord och text säger sig värna stadens stora träd? Hur resonerar den ekolog som sysslar med gröna stråk och värdet av biologisk mångfald? Vad är ett träd värt för ett barn som klättrar i det? För någon som bara vill stå intill det och känna dess närvaro?
I vår videoinstallation ”Vad kostar ett träd?”, som vi gjort i samarbete med Nils Bergendal, vill vi beskriva det konstnärliga och mänskliga värdet av ett träd. Åskådaren får följa med på en svindlande friklättring högt uppe i de stora trädens kronor. Vi vill gestalta vad man upplever av trädnärvaro när man vistas i de stora trädens närhet. I vår bok ”Vad kostar ett träd?” spelar vi upp dramat om Gottorps öde.
Engelsk utgåva: se ”How much for a tree?”.

Ytterligare information

Vikt 913 g
Dimensioner 320 × 190 × 395 mm
Författare

,

Antal sidor

85

Format

Flexband

ISBN

978-91-7061-160-5

Språk

Upplaga

1