Tillsammans i Engelsfors : Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 2011-2016

Haglund, Tuva

212 kr

Beskrivning

Den digitala kulturen har förändrat hur vi samtalar och umgås kring litteratur. I sociala medier som Tumblr och Facebook frodas ett aktivt och socialt läsarbeteende som både utmanar och anknyter till litteratursamhällets traditionella strukturer. Många av dessa läsare ingår i fankulturella sammanhang, där de förutom att diskutera berättelser från böcker, serier och andra medier också utvidgar dem genom att skriva och teckna vidare i så kallad fanfiction och fanart.

I sin avhandling undersöker Tuva Haglund hur samtidens läsare enskilt och tillsammans använder litteraturen och dess fiktiva världar i det vardagliga umgänge som den digitala kulturen numera inbegriper. Studien utgår från fanfiction och fanart som under 2010-talet publicerats inom läsgemenskapen kring Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens fantasyberättelse om staden Engelsfors (Cirkeln, Eld, Nyckeln). Fansens kreativa skapande ingår i ett socialt sammanhang präglat av samarbete, dialog och inspiration. Läsande, skrivande och tecknande är tätt sammanvävda aktiviteter, och interaktionen formas av de digitala miljöernas förutsättningar. Med fokus på det sociala fiktionsbrukets uttryck, syften och effekter utforskar Haglund den kraft som ligger i att dela starka läsupplevelser med andra.

Tuva Haglund är litteraturvetare och verksam vid Uppsala universitet. Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemenskap 2011–2016 är hennes doktorsavhandling.

Ytterligare information

Antal sidor

334

Dimensioner

225 x 157 x 28 mm

Författare

Format

Danskt band

ISBN

978-91-7061-350-0

Medarbetare

Omslagsillustration: Hanna Åkerström

Serie

Utgivningsdatum

2021-04-23

Vikt

718 g