The Archaeologist In-Between : Olov Janse 1892–1985

Hegardt, Johan, Källén, Anna

359 kr

Kategori:

Beskrivning

(English information below) Olov Janse var en arkeolog med ett anmärkningsvärt liv. Från sin födelse i Sverige 1892 till sin död i USA 1985 reste han flera gånger över hela världen och var närvarande vid några av de viktigaste episoderna i 1900-talets världshistoria. Hans verk och nätverk kopplade samman museer och politiska institutioner i Sverige, Frankrike, Vietnam och USA: från Historiska museet och Östasiatiska museet i Stockholm, Musée des antiquités nationales i Paris och Cernuchi Museum och det franska forskningsinstitutet EFEO i Hanoi, till UNESCO, Harvard Peabody Museum, Smithsonian Institution och amerikanska utrikesdepartementet. Han lämnade efter sig artefakter och dokument i museisamlingar och arkiv över hela världen. Men hans namn är i stort sett okänt, och hans viktigaste bidrag att knyta ihop människor och idéer mellan olika kontinenter och sammanhang har förblivit osynliga i historiska berättelser om alla dessa institutioner. Han var i alla avseenden en »archaeologist in-between«.

Denna bok följer i Olov Janses och hans fru Renées fotspår när de rör sig mellan kontinenter och sammanhang och kopplar ihop nyckelaktörer och institutioner i sociala och professionella nätverk över hela världen. Den berättar den formidabla historien om en arkeolog som navigerar genom världspolitiken, från en svensk industristad vid slutet av 1800-talet, till Paris museer vid början av 1900-talet, till Franska Indokina och Filippinerna på 1930-talet, till bildandet av UNESCO 1946 och slutar med diplomatiskt arbete för USA:s utrikesdepartement precis vid randen av Vietnamkriget.

Anna Källén (f. 1973) är docent i arkeologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om den historiska utvecklingen av arkeologi som ett sätt att konceptualisera, kommunicera och använda det forntida förflutna i samtida kultur och samhälle. I över tjugo år arbetade hon med arkeologi och kulturarv i Sydostasien, och hon är författare till Stones Standing: Archeology, Colonialism, and Ecotourism in Northern Laos (2015). Hon arbetar för närvarande som forskare och föreläsare i kulturarvsstudier vid Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik. Johan Hegardt (f. 1960) är docent i arkeologi vid Uppsala universitet. I sin forskning har han fokuserat på frågor som historiskt medvetande, konstruktion av historisk kunskap, det arkeologiska tänkandets historia och framväxten av historiska och etnografiska museer. Han arbetar för närvarande som forskare vid filosofisektionen vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

*

Olov Janse was an archaeologist with a remarkable life. From his birth in Sweden in 1892 to his death in the United States in 1985, he travelled several times across the world and was present at some of the most important episodes of twentieth-century world history. His works and networks connected museums and political institutions in Sweden, France, Vietnam and the United States: from the Swedish History Museum, the Museum of Far Eastern Antiquities, the French Musée des antiquités nationales, the Cernuchi Museum, and the French research institute EFEO in Hanoi, to UNESCO, the Harvard Peabody Museum, the Smithsonian Institution, and the US Department of State. He left behind artefacts and documents in museum collections and archives across the world. But his name is largely unknown, and his most important contributions — the connection of people and ideas between continents and contexts — have remained invisible in historical accounts of all these institutions. The Archaeologist In-Between follows in the footsteps of Olov Janse and his wife Renée, as they move between continents and contexts, connecting key actors and institutions in social and professional networks across the world. It tells the formidable story of an archaeologist navigating through world politics, from a late nineteenth-century industrial town in Sweden, to early twentieth-century Parisian museums, to French Indochina and the Philippines in the 1930s, to the formation of UNESCO in 1946, and ending with public diplomacy for the US Department of State on the verge of the Vietnam War.

Anna Källén (b. 1973) is Associate Professor in Archaeology at Stockholm University. Johan Hegardt (b. 1960) is Associate Professor in Archaeology, Uppsala University.

Ytterligare information

Antal sidor

502

Dimensioner

245 x 182 x 43 mm

Författare

,

Format

Inbunden

ISBN

978-91-7061-305-0

Serie

Språk

Vikt

1508 g

Utgivningsdatum

2021-08-02