Samverka och/eller styra : Att praktisera medborgarinflytande i planering och beslutsfattande

Kugelberg, Clarissa, Trovalla, Eric

209 kr

Artikelnr: 978-91-7061-178-0 Kategori:

Beskrivning

Medborgardialoger handlar om att politiker och tjänstemän ska samråda med invånarna inför olika typer av beslut. Men hur väl fungerar olika typer av dialogprocesser och hur kopplar man ihop dialogprocesser med de konventionella beslutsprocesserna? Kan medborgardialoger göra politiken mer tillgänglig för invånarna? Lyckas dialoger involvera grupper som hittills varit underrepresenterade i det politiska livet? Skapar dialoger förtroende för politikerna och därmed för beslutsprocesserna?

Clarissa Kugelberg och Eric Trovalla vid Uppsala universitet har studerat vad som händer när invånarna och beslutsfattarna i Botkyrka kommun söder om Stockholm möts i olika typer av dialoger. Författarna tar upp många olika aspekter av dialoger och analyserar även dialogpolitiken ur ett vidare demokratiskt perspektiv. De har också studerat vilken betydelse dialogen har för den enskilda deltagaren och lyfter särskilt fram unga människor som en viktig målgrupp för dialoger.

Samverka och/eller styra diskuterar ett intressant och för framtiden allt viktigare ämne. Med sina många konkreta exempel på såväl konstruktiva som misslyckade dialoger erbjuder den tankeväckande läsning, inte bara för politiker och tjänstemän som arbetar med dialoger utan för alla som intresserar sig för hur demokrati fungerar i praktiken.

Ytterligare information

Vikt 931 g
Dimensioner 338 × 208 × 413 mm
Författare

,

Antal sidor

285

Format

Häftad

ISBN

978-91-7061-178-0

Språk

Upplaga

1