Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning : Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang (1-8, häften i kassett)

Berg, Karin, Bergman, Helena, Bergmark, Anders, Bourelos, Evangelos, Broström, Anders, Brunnström, Linus, Edman, Johan, Eriksson, Lena, Geschwind, Lars, Gifford, Ethan, Gleisner, Jenny, Grafström, Maria, Grankvist, Hannah, Hallberg, Margareta, Hellström, Tomas, Hemberg, Daniel, Hermansson, Ida, Jacob, Merle, Jonsson, Anna, Karlsson, Patrik, Klintman, Mikael, Kruse, Corinna, Lahusen, Fredrik, Lindgren, Monica, Lindmark, Sven, Ljungberg, Daniel, McKelvey, Maureen, Packendorff, Johann, Saemundsson, Rögnvaldur, Ström, Viktor, Winter, Katarina, Zaring, Olof

125 kr

Beskrivning

Hur styrs och organiseras forskning mest ändamålsenligt? Vilken samhällelig funktion och betydelse har vetenskapen? För att stärka den svenska forskningen kring sådana frågor tog Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet år 2015 gemensamt initiativ till forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang. Bland de forskargrupper som beviljades medel finns antropologer, företagsekonomer, historiker, innovationsforskare, sociologer och vetenskapsteoretiker. Den tvärvetenskapliga karaktären har banat väg för många skiftande frågeställningar och medfört att programmet behandlar allt från forskningens styrning och hur forskare samverkar med företag, offentlig förvaltning och civilsamhälle till den historiska relationen mellan politik och vetenskap. I denna boxantologi presenterar forskarna några av sina bärande resultat och reflekterar utifrån dessa kring samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning.

Boxen/kassetten rymmer dessa häften, som också kan beställas separat:

Margareta Hallberg — Att se på samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning: Reflektioner över forskningens villkor

Tomas Hellström & Merle Jacob — Forskningspolitiska styrmedel och deras effekter på forskningen: Förslag till ett ramverk för analys av stödformer

Anders Broström, Marianne Ekman, Lars Geschwind, Monica Lindgren & Johann Packendorff — Prestationsbaserad styrning i akademin: Instrumentalisering i tidsanvändning, identitet och professionalitet

Anna Jonsson, Maria Grafström & Mikael Klintman — Kunskapssamverkan: Mellan elfenbenstorn och marknadstorg

Maureen McKelvey, Karin Berg, Evangelos Bourelos, Linus Brunnström, Ethan Gifford, Daniel Hemberg, Ida Hermansson, Sven Lindmark, Daniel Ljungberg, Rögnvaldur Saemundsson, Viktor Ström & Olof Zaring — Forskningssamverkan och kommersialisering: Samhällets långsiktiga försörjning av ingenjörsvetenskaplig kunskap

Corinna Kruse, Jenny Gleisner & Hannah Grankvist — Alignmentarbete: Det kontinuerliga arbetet för kunskapsförflyttning

Johan Edman, Helena Bergman, Lena Eriksson & Katarina Winter — Berusningens politiska aritmetik: Utredning, kvantifiering och avpolitisering inom den svenska berusningspolitiken under rekordåren

Anders Bergmark & Patrik Karlsson — Evidens och socialt arbete: Föreställningen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Ytterligare information

Antal sidor

432

Dimensioner

195 x 123 x 45 mm

Författare

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ISBN

978-91-7061-338-8

Format

Kassett

Medarbetare

Lahusen, Fredrik (red.), Laserna, Johan (form)

Vikt

768 g

Utgivningsdatum

2021-10-12