Rösträttens århundrade : Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin

Holgersson, Ulrika, Wängnerud, Lena

339 kr

Artikelnr: 978-91-7061-268-8 Kategori:

Beskrivning

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag. Utgiven i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.

Innehåll:

Förord 9

Svensk tidslinje: Rösträttens århundrade viktiga årtal 12

Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud: Kampen, utvecklingen och fortsättningen för demokratin. En inledning 17

I. KAMPEN

Christina Florin: Visioner, rörelser och rösträtt. En resa i tiden 29

Magnus Olofsson: Frihet med förhinder. Demonstrationer i Sverige 18491921 65

Maria Carlgren & Linda Fagerström: Rösträttens garderob. Kvinnor, kropp, kläder 85

Ulrika Holgersson: Från tågresor till sociala medier. Rösträttens mediehistoria 103

Åsa Karlsson Sjögren & Peter Lindström: Från väljare till valbara. Kvinnor och lokalpolitik ur ett långt tidsperspektiv 129

Lars Berggren & Kjell Östberg: Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 191819 153

Ulla Manns: Minnet av kvinnors rösträtt. Jubileer och aktivister formar historien 179

II. UTVECKLINGEN

Lena Wängnerud: Att gå och rösta. Valdeltagande och social representation efter rösträttens införande 197

Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall: Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921 219

Emma Severinsson: Att ta vara på friheten. Populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse 241

Camilla Norrbin: I politikens innersta rum. De första kvinnorna i riksdagen 261

Kirsti Niskanen: Gästspel i politikens hjärta. Karin Kocks ministertid 194749 277

Josefin Rönnbäck: Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation. Kvinnors strategier i den andra demokratiseringsprocessen 285

Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall: Vägen till varannan damernas. Grindvakter, kvotering och representation 305

Nicklas Håkansson, Bengt Johansson & Orla Vigsø: Ojämställda bilder. Kvinnor och män på svenska valaffischer 327

III. FRAMTIDEN

Helena Stensöta & Lena Wängnerud: Kvinnor, män och makt. Politikens innehåll och positioner 349

Marie Demker & Henrik Ekengren Oscarsson: Nya, gamla och nygamla skiljelinjer. Partisystem och samhällskontrakt då och nu 369

Jonas Tallberg & Göran von Sydow: EU-medlemskapet och EU:s framtid. En ytterligare arena för demokratin 387

Staffan I. Lindberg & Jan Teorell: Demokratins utveckling i världen. Tendenser under och efter rösträttens århundrade 415

Internationell tidslinje: Årtal för införande av allmän rösträtt 438

Kvinnlig rösträtt den första motionen och riksdagsdebatten 440

Ytterligare information

Vikt 1018 g
Dimensioner 425 × 295 × 500 mm
Författare

,

Antal sidor

460

Format

Halvklot

ISBN

978-91-7061-268-8

Språk

Upplaga

0