Övningar i frihet : Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige

Tillema, Linnea

221 kr

Beskrivning

I 1970-talets Sverige lanserades ett nytt pedagogiskt projekt: människor skulle lära sig att bli känslomässigt fria och autentiska i sina relationer till varandra. Chefer och anställda, föräldrar och barn, kärlekspar och samhällsmedborgare fick träna sig i att bejaka såväl egna som andras emotionella behov och öppet uttrycka sina känslor. En rad inflytelserika aktörer — studieförbund, politiska partier, mediehus, näringsliv och fackliga organisationer — engagerade sig i ett brett folkbildningsprojekt för känslomässig frigörelse.

Övningar i frihet är den första studien av 1970-talets pedagogisering av känslolivet och mellanmänskliga relationer. I tre delstudier spårar idéhistorikern Linnea Tillema hur autenticitetstekniker — metoder för att lära ut känslomässig autenticitet och frigörelse — introducerades i arbetslivet, familjelivet och det sexuella samlivet. Analysen tar fasta på dessa tekniker som uttryck för en historiskt specifik form av styrning. Vilka slags människor och mellanmänskliga relationer skulle teknikerna bidra till att skapa? Vilka problem skulle de lösa och vad hoppades man kunna åstadkomma med hjälp av dem?

Som Tillema visar var dessa pedagogiska försök att skapa autentiska, frigjorda människor inget marginellt fenomen i protest mot det etablerade samhället. Tvärtom ansågs individens emotionella frigörelse vara en förutsättning för en välfungerande demokrati och en välmående ekonomi.

Vad som utmärkte dessa pedagogiska initiativ, vilka förändringsprocesser de införlivades i och hur denna historia kastar nytt ljus över det sena 1900-talets svenska samhälle är vad denna bok handlar om.

Linnea Tillema är forskare verksam vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Övningar i frihet är hennes doktorsavhandling.

Ytterligare information

Antal sidor

281

Dimensioner

239 x 172 x 25 mm

Författare

ISBN

978-91-7061-364-7

Format

Danskt band

Utgivningsdatum

2021-09-03

Vikt

737 g