Om miljöproblemen hänger på mig : Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

Dahl, Emmy

269 kr

Artikelnr: 978-91-7061-145-2 Kategori:

Beskrivning

I den politiska och mediala diskussionen om klimat förändringarna har du och jag som privat personer gjorts betydelsefulla. Politiker, journalister och myndighetsrepresentanter har talat om livsstils förändringar hos allmänheten som den avgörande räddningen för miljön. En fråga som däremot fått mindre utrymme är hur individer ställer sig till en sådan uppgift. I vilken mån menar människor att miljöansvar är möjligt att ta? Vad ställer det för krav på individer och hur hanterar olika personer ett sådant ansvar?
”Om miljöproblemen hänger på mig” diskuterar det individualiserade miljöansvaret med avstamp i hur individer förstår sina möjligheter att för ändra sin livsstil. Boken bygger på en analys av fokusgrupp samtal mellan människor i olika livssituationer. Analysen visar hur föreställningen om att individer har ett moraliskt ansvar för miljön inverkar på människors beskrivningar av både sitt eget och andras agerande. Men den visar också hur individer på olika sätt gör motstånd mot att in ordnas i en sådan verklighetsbeskrivning. Samtalen återspeglar både optimism och framtidsdystopier, både en brist på förståelse mellan människor som valt att leva på olika sätt och miss tro mot politiker som inte anses ta sitt an svar. En återkommande tanke i materialet är hur viktigt det är att männi skor känner förtroende för samhällets hantering av miljöproblemen.
Emmy Dahl är forskare vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.
Linköping Studies in Arts and Science, No. 615.

Ytterligare information

Vikt 898 g
Dimensioner 305 × 175 × 380 mm
Författare

Antal sidor

368

Format

Danskt band

ISBN

978-91-7061-145-2

Språk

Upplaga

1