Megaprojektet Nya Karolinska Solna : Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform

Andersson, Catrin, Fält, Lena, Furusten, Staffan, Grafström, Maria, Junker, Sven-Olof, Larsson, Torbjörn, Livia, Johannesson, Quist, Martin, Smas, Lukas, Sundström, Göran, Yngfalk, Carl

148 kr

Beskrivning

Nya Karolinska Solna (NKS) har fått stor medial uppmärksamhet under senare år. Sjukhusbygget har pågått under lång tid, rymt en stor budget och berört många människor. Det har ömsom hyllats, ömsom ifrågasatts. Här redovisas resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har undersökt beslutsprocesserna bakom NKS.

Boken handlar om de idéer som har varit betydelsefulla i beslutsprocesserna, om de aktörer som har agerat i dessa processer och om hur processerna har organiserats och kontrollerats. Ambitionen är att öka förståelsen för och kunskapen om den typ av komplexa beslutsprocesser som kännetecknar megaprojekt som NKS. Projektet har bedrivits vid Stockholms universitet i ett samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) och Kulturgeografiska institutionen.

Ytterligare information

Format

Danskt band

Antal sidor

365

ISBN

978-91-7061-349-4

Författare

, , , , , , , , , ,

Utgivningsdatum

2021-04-08

Dimensioner

230 x 160 x 28 mm