Litteratur och läkekonst : Nio seminarier i medicinsk humaniora

Bernhardsson, Katarina, Lundin, Immi, Stenbeck, Evelina

159 kr

Beskrivning

Syftet med skönlitteratur på läkarutbildningen är inte i första hand bildning utan utbildning. Det handlar om att använda litteraturen till det den är bäst på — att tillgängliggöra mänsklig erfarenhet och belysa människans villkor. I Litteratur och läkekonst skriver Katarina Bernhardsson, Immi Lundin och Evelina Stenbeck om sina erfarenheter av att använda skönlitteratur på läkarutbildningen vid Lunds universitet, om texter de använt och om de samtal med studenterna som texterna inspirerat till.

Läkarutbildningen vilar på naturvetenskaplig grund, men medicinen är i bredaste bemärkelse en människovetenskap och i utövandet av läkaryrket är mötet mellan människor en given utgångspunkt. I relationen mellan vårdande och vårdad spelar orden, uppmärksamheten och förmågan att förstå den andras perspektiv en central roll. Litteraturseminarierna på läkarutbildningen är en träning i just detta, att komplettera och berika det naturvetenskapliga medicinska kunnandet med förståelse för det humanistiskt mänskliga.

I en längre inledning diskuteras arbetets förutsättningar och begreppen medicinsk humaniora och narrativ medicin. Därpå följer åtta seminarier, alla med utgångspunkt från litteratur som författarna arbetat med, samt ett seminarium om reflekterande skrivande på läkarutbildningen.

Katarina Bernhardsson är docent i litteraturvetenskap, lektor i medicinsk humaniora och biträdande centrumledare för Birgit Rausing centrum för medicinsk humaniora vid Lunds universitet. Sedan avhandlingen Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa (2010) har hon arbetat med att bygga upp medicinsk humaniora i Lund, från 2017 på heltid. Hon forskar på sjukdomsskildringar i olika genrer och har också varit engagerad i universitetshistoria och akademisk publicering.

Immi Lundin är kulturjournalist och litteraturvetare. Hon började skriva litteraturkritik 1971 och har undervisat på journalist- och författarutbildningarna vid Lunds universitet där hon 2012 disputerade med avhandlingen Att föra det egna till torgs. Berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner. Hon håller litteraturseminarier på läkarutbildningen i Lund och har också skrivit och föreläst om litteratursamtal och läsecirkelverksamhet, numera främst med inriktning på den läsfrämjande metoden shared reading.

Evelina Stenbeck är lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot kreativt skrivande vid Umeå universitet. Hon disputerade 2017 med avhandlingen Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad och arbetade därefter som lärare och forskare i medicinsk humaniora vid Lunds universitet. Hon har även undervisat på Författarskolan vid Lunds universitet.

Ytterligare information

Antal sidor

198

Författare

, ,

Format

Danskt band

ISBN

978-91-7061-334-0

Utgivningsdatum

2021-05-07

Vikt

400 g

Dimensioner

209 x 150 x 18 mm