Kungamakt och bonderätt : Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525–1640

Persson, Stefan

149 kr

Artikelnr: 978-91-7061-018-9 Kategori:

Beskrivning

Stora händelser får ännu större konsekvenser för de små människorna.
I denna avhandling representeras de små människorna
av bönderna i 1500- och 1600-talets Danmark i allmänhet
och Göinge i synnerhet. Inbördeskrig, unionsupplösning
och bonderesning, reformation och maktcentralisering dessa
»makrohändelser« får de danska bönderna hantera effekterna av
i sin vardag. Händelserna sätter sina spår också i deras politiska
status och ställning inom jordbrukets ägandestruktur. Hur förhåller
de sig till övermakten? Har de något inflytande på den, och hur
utövar de det i så fall?

Stefan Persson vill visa att böndernas roll är en annan och
större än bara som passiva objekt i ett ensidigt herretjänareförhållande.
Hans exempel är Göinge härad, där bönderna utökar
sina privilegier i utbyte mot fler plikter, inte minst av militär
art. De verkar som ett gränsförsvar mot svenska attacker i ett
militärt system som måste definieras som ytterst decentraliserat.
Göinges särställning undermineras sedermera av Kristian IV:s
centraliseringsförsök. Häradet integreras nu i det danska riket, och
blir därigenom en del av ett starkt tidigmodernt land, även om
delar av dess särart bevaras.

Stefan Persson (f. 1958) är verksam vid Historiska institutionen,
Lunds universitet, med nordisk tidigmodern stats bildning som
Specialområde.

Ytterligare information

Vikt 771 g
Dimensioner 178 × 48 × 253 mm
Författare

Antal sidor

474

Format

Inbunden

ISBN

978-91-7061-018-9

Språk

Upplaga

0