Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige

Andersson, Peter K., Fridlund, Mats, Jönsson, Lars-Eric

236 kr

Artikelnr: 978-91-7061-102-5 Kategori:

Beskrivning

1880-talet var ett dynamiskt årtionde en tid i rörelse. En genomgripande omvälvnings process från agrar samhälle till industriland påverkade det svenska samhället på alla plan. Framtidstro och optimism vibrerade. Tekniska innovationer som telefon, elektricitet och järnvägar vidgade vyerna och knöt nya band, medan uppfinningen av dynamiten bidrog till en gryende revolutionär terrorism. Sociala rörelser satte starka krafter i jäsning. Grunden lades för det moderna Sverige, nya institutioner, normer och vanor tog form, kontrollsystem byggdes upp. Nya kvinnoroller formades. Individen trädde fram, identitet blev viktigt. Känn dig själv, manade Arthur Hazelius på Nordiska museet. Men spåren av Fattigsverige fanns kvar, massemigrationen till Nordamerika kulminerade.
I tider av förändring aktualiseras det förflutna. Framstegstankar gjorde historisk forskning till något ideo lo giskt värde fullt och historiesyn diskuterades ivrigt. Vems historia skulle skrivas kungarnas eller folkets? Författare skrev folk lig kulturhistoria; Sverige fick en av sina första humanistprofessorer i ämnet. Ett kulturhistoriskt perspektiv är också det som förenar författarna till Individer i rörelse i beskrivningen av detta eruptiva decennium. De söker ledtrådar till dolda sam manhang med hjälp av de spår som terrorister, hyresvärdinnor, kvinnliga frälsningssoldater och andra lämnat efter sig.

Ytterligare information

Vikt 855 g
Dimensioner 262 × 132 × 337 mm
Författare

, ,

Antal sidor

230

Format

Kartonnage

ISBN

978-91-7061-102-5

Språk

Upplaga

1