Global Lifestyles : Constructions of Places and Identities in Travel Journal

Ljungberg, Emilia

219 kr

Artikelnr: 978-91-7061-117-9 Kategori:

Beskrivning

I resemagasin beskrivs globaliseringen överlag som en positiv utveckling mot en öppnare värld. Att resa som turist blir ett sätt att ta del av men även försvara globaliseringen.
Global Lifestyles analyserar hur globaliseringsbegreppet konstrueras i reseskildringar i tidskrifter, med exempel från svenska RES och engelskspråkiga Business Traveller Asia/Pacific under en dryg trettioårsperiod. Den övergripande frågan behandlas ur tre aspekter: konstruktionen av lokala platser, bilden av globala metropoler samt läsarens klass- och genustillhörighet.
Reseskildringar har ofta analyserats med hjälp av postkoloniala teorier som fokuserat på bilden av främmande folk och exotiska platser. I de livsstilsmagasin som resetidningarna utvecklats till finns en större orientering mot lyx och självcentrerad avkoppling. Skribenterna går från att guida läsaren till att beskriva sina egna resor och inre upplevelser.
Avhandlingen visar hur globaliseringsdiskurser används i en populärkulturell kontext för att konstruera en värld som är tillgänglig, exotisk och harmonisk. Paradoxalt nog blir resan i livsstilsmagasinen ett sätt att fly undan världen.
Emilia Ljungberg (f. 1983) är verksam vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Global Lifestyles är hennes doktorsavhandling i mediehistoria.

Ytterligare information

Vikt 870 g
Dimensioner 277 × 147 × 352 mm
Författare

Antal sidor

260

Format

Danskt band

ISBN

978-91-7061-117-9

Språk

Upplaga

1