Framtidens kvinnor : Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832-1921

Andersson, Maria

219 kr

Beskrivning

Framtidens kvinna — hur skulle hon vara? Och vad var hennes plats i samhället? I 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska flickbok utforskas dessa frågor genom berättelser om flickors uppväxt och utbildning.

Parallellt med de kvinnliga romanförfattarnas genombrott under 1830-talet börjar också en litteratur för unga kvinnor växa fram. Den beskriver en brokig tillvaro av vardaglig lek och vådliga äventyr, av studier och yrkesdrömmar. Dessa böcker som riktade sig direkt till flickor ville både diskutera och forma framtidens kvinnliga medborgare genom litteraturen.

I Framtidens kvinnor visas hur den svenska flickboken och dess framställningar av unga kvinnor blev en del av den alltmer intensiva debatten om kvinnans medborgerliga rättigheter från 1830-tal till 1920-tal. Genren utgjorde ett forum för författare med skilda politiska åskådningar, men de förenades av att de i sina texter lät den unga kvinnan stå i centrum för samtidens stora samhälleliga omvälvningar. Husliga flickor, manhaftiga studentskor och shoppande koketter gestaltar alla olika vägar mot vuxenhet och in i det moderna livet. I flickböckerna blir den unga kvinnan på samma gång en bärare av nostalgiska minnen från en svunnen värld och ett löfte om en mer jämställd, fredlig framtid.

Maria Andersson är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och har tidigare bland annat publicerat Att bli människa. Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910 (2010).

Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 152. Kriterium nr 26.

Ytterligare information

Antal sidor

287

Dimensioner

235 x 160 x 25 mm

Författare

Format

Kartonnage

ISBN

978-91-7061-331-9

Serie

Utgivningsdatum

2021-01-07

Vikt

472 g