Det samhällsbärande kontraktet : Individuation och likriktning i den västerländska civilisationen

Votinius, Sacharias

319 kr

Beskrivning

Med begreppet det samhällsbärande kontraktet fångar Sacharias Votinius att de emancipatoriska värden som sedan antiken bär upp den västerländska civilisationen representeras av civilrättens själva hjärtpunkt — kontraktsrelationen.

Kontraktet utgör den västerländska civilisationens moraliska och rättsliga konstitution, ligger till grund för dess identitet och självbeskrivning och skiljer den från andra civilisationer. Detta ska inte förväxlas med teorier om ett tänkt samhällskontrakt: en metafor som används för att göra hypotetiska resonemang levande. Det samhällsbärande kontraktet: Individuation och likriktning i den västerländska civilisationen handlar istället om kontraktets faktiska och fundamentala betydelse för förståelsen av samhällets organisering och människors samvaro på alla nivåer: om kontraktsidéns och civilrättens politiska och samhällsbärande funktion.

Boken visar hur kontraktets bakomliggande värden har och hela tiden har haft ett bestämmande inflytande över människors existentiella villkor, i deras inbördes sociala relationer liksom i deras relation till staten. Den visar också att dessa relationella värden är avsedda att förverkliga det styrande emancipatoriska idealet om att skapa och upprätthålla gemenskaper som möjliggör den enskilda personens tillblivelse som individ. Och den visar hur strävan efter framåtskridande och individuation, som ligger i människans natur, måste hävda sig i en dialektik med idéer och samhällsprocesser som istället strävar efter likriktning och institutionell underordning.

Sacharias Votinius är docent i civilrätt och doktor i rättsfilosofi vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet, där han också är verksam som forskare och lärare.

Ytterligare information

Antal sidor

447

Dimensioner

248 x 182 x 38 mm

Författare

Format

Kartonnage

ISBN

978-91-7061-335-7

Utgivningsdatum

2021-08-16

Vikt

1296 g