Det materialiserade ordet : Medium och mening i Eyvind Johnsons författarskap

Johansson, Christer

269 kr

Beskrivning

Christer Johansson (1965–2020) arbetade under flera år med denna bok, och vid hans bortgång var manuset nästan färdigt.

Christer var litteraturvetare vid Stockholms universitet. Efter studier i journalistik och filmvetenskap blev hans ingång i ämnet bred, vilket är tydligt i avhandlingen som sedan följde: Mimetiskt syskonskap. En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa–fiktionsfilm (2008). Christer var forskningssekreterare vid Institutionen för kultur och estetik och dessutom aktiv i Eyvind Johnson-sällskapet. Hans spetskompetens som forskare låg inom det mediala området, och hans förståelse av medialitet inkluderade såväl narratologiska och semiotiska som multimodala och mediehistoriska aspekter, vilket avspeglas i denna bok. Den genomgående tanken i boken är att Eyvind Johnsons romaner uppvisar en osedvanlig medvetenhet om olika medier och deras konsekvenser och kontexter, och det på ett sätt som i hög grad knyter an till just intermedial forskning.

Manuset har redigerats av Per-Olof Mattsson.

Ytterligare information

Antal sidor

429

Dimensioner

240 x 170 x 32 mm

Författare

Format

Danskt band

ISBN

978-91-7061-353-1

Medarbetare

Mattsson, Per-Olof (red.)

Utgivningsdatum

2021-08-02

Vikt

1960 g