Att göra klass : Nedslag i svensk samtidsprosa

Arping, Åsa

188 kr

Beskrivning

Hur skildras klass i svensk samtidslitteratur och vad kan det lära oss om dagens samhälle? I Att göra klass prövar litteraturvetaren Åsa Arping nya ingångar till de senaste decenniernas breda, i huvudsak realistiska svenska samtidsskildring. Hon finner klasskodade handlingar, tankar och känslor även utanför arbetarlitteraturen och följer hur berättelsen om klass djupnar när den sätts i dialog med andra kategorier, som genus, ålder och rasifiering. Genom nedslag i de senaste tjugo årens prosautgivning, från Torbjörn Flygts Underdog (2001) till Donia Salehs Ya Leila (2020), visar studien hur litteraturen gestaltar och diskuterar samtidens allt otydligare klassbegrepp, där synen på arbete, identitet, livsstil och välfärdsstat snabbt förändras.

Åsa Arping (f. 1968) är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och intresserar sig i sin forskning särskilt för relationen mellan litteratur och samhälle. Hon har tidigare skrivit en rad artiklar om klass i samtidslitteraturen och böcker om svensk 1800-talslitteratur, samt medverkat i flera litteraturhistoriska översiktsverk, senast Natur & Kulturs litteraturhistoria (2021).

Ytterligare information

Författare

ISBN

978-91-7061-380-7

Serie

Format

Danskt band

Antal sidor

277

Språk