Att bygga en friskola : om skolors organisation och lärares autonomi

Höstfält, Gabriella, Montelius, Anne, Wermke, Wieland

165 kr

Kategori:

Beskrivning

Hur går det till när en friskola byggs upp från grunden?

Samtalet om den svenska friskolan är starkt politiserat och utgör ett väsentligt inslag i offentliga debatter och medierapportering. Den här boken vill försöka förstå friskolereformen genom att studera uppbyggnaden av en helt ny fristående gymnasieskola under dess första tre år. Fram till att friskolans första elevgrupp tar studenten får vi följa skolans lärare och deras arbetssituation. Konkreta exempel visar hur organiseringen av ett skolsystem med fria skolval och ekonomisk vinst, omfattande nationella prov och skolinspektion påverkar såväl lärares arbete och autonomi som skolans organisation. Genom att sätta in händelseförloppet i ett vidare sammanhang, både svenskt och internationellt, belyser författarna olika aspekter av friskolesystemet och lärares arbetsvillkor.

Anne Montelius (1955–2021) var forskarstuderande i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsprojekt handlade om uppbyggnaden av en ny fristående gymnasieskola utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Wieland Wermke är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet och docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Han forskar om skolprofessioners utbildning och arbete samt skolans organisation utifrån ett internationellt jämförande perspektiv.

Gabriella Höstfält är lektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon forskar om specialpedagog- och speciallärarprofessionernas utveckling samt utformningen av läroplaner och utbildningspolicy.

Ytterligare information

Antal sidor

231

Dimensioner

208 x 144 x 20 mm

Författare

, ,

Format

Häftad (Danskt band)

ISBN

978-91-7061-381-4

Vikt

439 g