Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921

Ahlbäck, Anders, Berg, Annika, Ericsson, Martin, Josefsson, Jonathan, Lindgren, Mattias, Nordblad, Julia, Sandin, Bengt, Sundevall, Fia

225 kr

Beskrivning

För hundra år sedan lyckades arbetarrörelsen och kvinnorörelsen driva igenom sina krav på allmän rösträtt i Sverige. I första världskrigets slutskede gav högern — skrämda av revolutionära krafter i Ryssland och Västeuropa — till slut upp sitt motstånd mot demokratiseringen och 1921 hölls det första valet med så kallad allmän och lika rösträtt.

Men hur omfattande var den rösträtt som infördes 1918–1921? I denna bok tecknas rösträttens historia i Sverige efter den allmänna rösträttens införande. Det visar sig här att rätten att rösta under 1900-talet inte alls omfattat alla befolkningsgrupper.

Fattiga, gamla och konkursdrabbade har tidvis exkluderats, värnpliktsvägrare, fångar och omyndigförklarade likaså. Åldersgränserna har varierat, liksom relationen mellan rösträtten och det svenska medborgarskapet. Dessutom har reglerna för hur röstningen rent praktiskt ska gå till gjort det svårt för vissa grupper, bland annat renskötande samer, att utnyttja sin rätt.

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 handlar om rösträttens föränderliga gränser och ställer frågor om demokratins räckvidd — i det förflutna och i vår samtid.

Redaktörer: Annika Berg, idéhistoriker vid Stockholms universitet, och Martin Ericsson, historiker vid Lunds universitet. Medverkande författare: Anders Ahlbäck, Jonathan Josefsson, Mattias Lindgren, Julia Nordblad, Bengt Sandin, Fia Sundevall.

 

Innehåll

Förord           7

 

1 Rösträttens skiftande gränser i den svenska representativa demokratin. En introduktion       11

ANNIKA BERG & MARTIN ERICSSON

 

2 Värnplikt, rösträtt och kön. Värnpliktsstrecket i debatt och praktik                     41

ANDERS AHLBÄCK & FIA SUNDEVALL

 

3 Ett straff på straffet. Om straffpåföljdsstrecket och varför det avskaffades        65

ANNIKA BERG

 

4 Ekonomi och rösträtt. Skatteskulder, konkurs och fattigvård som rösträttshinder                   87

FIA SUNDEVALL

 

5 Det sista strecket. Omyndigförklaring som rösträttshinder            121

ANNIKA BERG

 

6 Ålder som måttstock för politiskt medborgarskap. Rösträtts- och valbarhetsålder i Sverige under 1900-talet                   157

JONATHAN JOSEFSSON & BENGT SANDIN

7 Rösträtt, migration och nationellt medborgarskap. Rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap samt utlandssvenskar           191

MARTIN ERICSSON

 

8 Praktiska rösträttshinder. Exemplet de svenska samerna               219

JULIA NORDBLAD

 

9 Hur många drabbades? Kvantitativa effekter av rösträttsbegränsningarna         249

MATTIAS LINDGREN

 

Referenser    261

Bildkällor       279

Medverkande författare    281

Personregister                    284

Ytterligare information

ISBN

978-91-7061-347-0

Antal sidor

287

Dimensioner

233 x 172 x 25

Författare

, , , , , , ,

Vikt

838 g

Format

Inbunden

Utgivningsdatum

2021-09-09