– SKRIFTSERIER I SAMARBETE –

Rapporter från Riksbankens Jubileumsfond

 

Slutrapport från ett forskningsprogram

 

 

Nr 1:

Staden, guden och havet

Arto Penttinen

 

Nr 2:

Avancerad andraspråksanvändning

Inge Bartning, Lars Fant, Kenneth Hyltenstam

 

Nr 3:

Att förstå mänsklig handling

 

Nr 4:

De samhälleliga institutionernas kvalitet

Bo Rothstein

 

Nr 5:

Demokrati bortom nationalstaten?

 

Nr 6:

Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi

Red. Hans Andersson & Christian Berggren

 

Nr 7:

Att organisera marknader

Red. Nils Brunsson

 

Nr 8:

Kognitiv semiotik

Göran Sonesson

 

Nr 9:

Det tidiga kloster­väsendet och den antika bildningen

Samuel Rubenson

 

Nr 10:

Den östasiatiska freden

Stein Tønnesson

 

Nr 11:

Ars edendi – att utge texter från Europas medeltid

Gunilla Iversen

 

Nr 12:

Ungdomars politiska utveckling

Erik Amnå

 

Nr 13:

Tid, minne, representation

Markus Huss, Ulla Manns & Hans Ruin

 

Nr 14:

Att leva med demens

Lars-Christer Hydén

 

© 2015 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052