MAKADAM förlag & bokproduktion AB ägnar sig åt böcker – läser, redigerar, formger, utger. Utgivningen siktar på humaniora och samhällsvetenskap för universitet och högskola; bokproduktionen gör gärna vad som helst som är bra. Som namnet antyder gör vi det från grunden. Grundligt. Gör man det, kan man putsa fram diamanten ur gråstenen.

 

Makadam förlag startades i februari 2003. Vi ger ut facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap, akademisk och allmän. Vi producerar också böcker på uppdrag och utför såväl redigering som formgivning. Förläggare och ägare är Karina Klok (Göteborg) och Tove Marling Kallrén (Stockholm).

 

Vi samarbetar med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet (http://www.cors.lu.se/) och handhar deras bokutgivning. I serien "Centrum för Öresundsstudier" (tidigare "Centrum för Danmarksstudier") utkommer böcker med danmarks- och öresundsanknytning.

 

Makadams böcker med dansk anknytning distribueras i Danmark av Museum Tusculanums förlag www.mtp.hum.ku.dk.

 

Under vår tid som redaktörer på Bokförlaget Nya Doxa tilldelades vi gemensamt Bokbranschens Redaktörspris 2002, med följande prismotivering: "Två skickliga redaktörer med 'allroundkompetens', det vill säga med stor känsla för språk, struktur, faktainnehåll och grafisk formgivning. De har omvittnat god samarbetsförmåga i författarrelationerna och arbetar långsiktigt, med stort intresse för den färdiga bokens möjligheter."

 

Redaktörspriset delas ut av Förlagsklubben (Svenska Förläggareföreningen) och i juryn sitter representanter från olika delar av branschen.

 

 

 

MAKADAM förlag & bokproduktion AB

Huvudkontor

Egmontsgatan 6

412 70 GÖTEBORG

tel: 0709-923063

 

Stockholmsredaktionen

MAKADAM

Box 6003

129 06 STOCKHOLM

tel & fax: 08-6451052, 0702-294219

 

Allmänna frågor ställes till:

info@makadambok.se

Förlaget får ofta frågor om sitt namn. Det valdes av flera skäl. Några är bokstavliga: att utgivningen är akademisk och att den genomsnittliga förläggaren är dam snarare än herre. Vissa initialer av förläggarnas namn finns också med. Men framför allt handlar det ju om att vi vill erbjuda våra författare en stabil grund att stå på (se bild).

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 0709-923063 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052, 0702-294218