För löpande uppdateringar och tips, välkommen till

www.facebook.com/makadambok.se

Länge leve demokratin!

 

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag.

 

 

Redaktörer Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud.

 

460 sidor, halvklotband.

 

Rikt illustrerad, formgiven av Johan Laserna.

 

Utgiven i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.

 

Beställ ditt exemplar här!

© 2017 MAKADAM FÖRLAG

GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052