Trådbundet mjukband

med flikar,

illustrerad i sv/v.

128 s.

ISBN 978-91-7061-046-2

Adlibris

Bokus

Lycknis

Harald Gustafsson

Skåne i Danmark

En dansk historia till 1658

Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på
1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark? Hur hade dansk historia då
berättats?

Skånelandskapen utgjorde Östdanmark under lång tid, från sen vikingatid till
Roskildefreden 1658. Men deras äldre historia försvinner ofta i Sydsverige.
I skolorna, ända upp på universitetsnivå, läser man svensk historia och slår
med stor nit ihjäl kungar i Mälardalen under medeltiden utan att ägna den
dramatiska danska historien vid samma tid någon nämnvärd uppmärksamhet,
trots att den till stor del utspelade sig i Skånelandskapen. Också i Danmark
utgår historieskrivningen i hög grad från de moderna statsgränserna.

När Lundahistorikern Harald Gustafsson sätter in en del av nationalstaten
Sveriges historia i en annan nationalstats historia blir det en nyttig
provokation mot både svensk och dansk nationalism. Men det finns också god
saklig grund för att lära sig mer dansk historia i södra Sverige, eftersom
så mycket som man ser här Varbergs fästning, Glimmingehus, småstädernas
gatunät och så vidare faktiskt har rötter i dansk tid.

Genom det danska perspektivet på Skåne får Öresundsområdet en väsentlig
roll. Under en stor del av dansk historia utgjorde östra Själland och västra
Skåne tyngdpunkten i Danmark, politiskt, kulturellt och ekonomiskt. Att
fokusera på Skåne i Danmark betyder i någon mån också att fokusera på hela
Öresundsområdets betydelse.

Skåne i Danmark kom på fjärde plats i läsarnas omröstning

om Årets historiebok på nättidningen Svensk Historias hemsida.

Centrum för Danmarksstudier 16