TrŚdbundet fšrlagsband.

288 s.

ISBN 978-91-7061-017-2

Adlibris

Bokus

Lycknis

 

Medverkande: Harald Gustafsson, Steven G. Ellis, Vibeke Winge, Steinar Imsen, Kimmo Katajala, Stefan Persson, Torbjšrn Eng, Stig AlenŠs, Karl Bergman, Jens Lerbom, Jojan Vadenbring, Carsten Porskrog Rasmussen, Birgit Christensen, Gudmundur H‡lfdanarson, Anderas …nnerfors, Anne Minken

Vid grŠnsen
Integration och identiteter i det fšrnationella Norden

Red. Harald Gustafsson & Hanne Sanders

GrŠnser kan se knivskarpa och entydiga ut pŚ historiska
kartor. Men hur fungerade de i praktiken? Hur
uppfattade man grŠnser och vilken betydelse hade de
i mŠnniskornas vardag? Det Šr fšrst nyligen som historiker har
bšrjat stŠlla sŚdana frŚgor, och i denna bok diskuterar sexton
forskare frŚn sex lŠnder politiska, kulturella och etniska grŠnser
fšre nationalstatens tid.


Det gamla Danmark-Norge stŚr i centrum, men svenska
och brittiska exempel ger relief. Det danska vŠldet hade mŚnga
grŠnser och grŠnsomrŚden, bŚde inom sig och mot andra
stater, och ibland drogs nya grŠnser. Med detta som utgŚngspunkt
analyseras bŚde teoretiska och mer konkreta aspekter pŚ
grŠnser. Det handlar till exempel om de danska provinser som
Sverige tog pŚ 1600-talet, om JŠmtlands stŠllning inom den
dansk-norska staten, om relationen mellan islŠndsk identitet
och dansk patriotism pŚ 1700-talet, om de komplicerade
sprŚkliga och politiska fšrhŚllandena i det dansk-tyska grŠnslandet
och om grŠlande allmogekvinnor vid den norsk-svenska
grŠnsen.

Resultatet blir att fšrestŠllningen om GrŠnsen med stort G
fŚr ge vika fšr ett mer dynamiskt grŠnsbegrepp. ČAlla grŠnser
Šr olika och deras karaktŠr Šndras šver tidÇ, som det heter i
ett bidrag. Vi bšr tŠnka i breda grŠnszoner, dŠr centralmaktens
olika behov och lokalsamhŠllets struktur gav till resultat
skiftande pŚverkan pŚ vardagslivet. De sprŚkliga grŠnserna var
inte entydiga och sprŚkdomŠn Šr ett mer trŠffande uttryck Šn
sprŚkgrŠns. GrŠnserna inom staterna kunde vara lika viktiga
som de yttre och deras karaktŠr kunde Šndras utan nŚgra formella
grŠnsŠndringar. NŠr man kommer nŠrmare de historiska
grŠnserna framstŚr de som suddiga och mŚngtydiga, šppna fšr
att anvŠndas av mŠnni skor snarare Šn slutna barriŠrer mellan
entydiga storheter pŚ kartan.

Centrum fšr Danmarksstudier 10