ISBN 9789170610967

Trådbundet kartonnage

192 s.

Rikt illustrerad i färg

Första recensionsdag 1 augusti 2011

 


Köp i din lokala bokhandel eller hos ex.vis:

Adlibris

Bokus

Lycknis

 

Ett nordiskt rum

Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav

Red. Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Jonas Harvard

Norden – fem självständiga länder i Europas nordvästra hörn. Det är det ”hårda” Norden. Men det finns också ett mjukt Norden, som är en ideologisk och medial konstruktion, inte sällan med kommersiella förtecken. Det handlar om jämlikhet, tillit, kort distans till makten, inklusivitet, flexibilitet, kärlek till naturen, luthersk arbetsetik samt sparsmakad och ljus estetik. Vi häruppe är inte så lite övertygade om de egna lösningarnas universella förträfflighet.

Men varför är de tre baltiska länderna inte med i gemenskapen? Har det med den svenska stormaktstiden att göra, med arvet efter Sovjettiden eller med något annat? I ”regionernas Europa” kan det också finnas plats för ett fördjupat nordiskt samarbete – kanske rentav en politisk union? Det finns argument både för och emot.

En ännu svårare fråga är vad som är nordiskt. Handlar det om historia, nutidskultur eller samhällsekonomi? Vad har vi gemensamt som skiljer oss från omvärlden? Kanske mer än vi tror. Eller möjligen tvärtom.

 Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2011/2012, Ett nordiskt rum, vrider och vänder på Norden. Årsboken utsträcker det nordiska i sydöstlig riktning, men undersöker också den exotiska periferin norr om norr. Med stora övergripande penseldrag, både historiskt och i nutid, och med nedslag i belysande detaljer målas ett nordiskt rum upp som är på en gång välbekant och helt nytt.

De medverkande författarna är:

Andres Andresen, historiker, Tartu; Peter Aronsson, historiker, Linköping och Växjö; Nicholas Aylott, historiker, Stockholm; Stuart Burch, konstvetare, Nottingham; Inger Damsholt, etnolog, Köpenhamn; Björn Fjæstad, redaktör, Stockholm; Lizette Gradén, etnolog, Stockholm; Norbert Götz, historiker, Stockholm; Jonas Harvard, historiker, Stockholm; Karl Magnus Johansson, statsvetare, Stockholm; Lisbeth Lewander, statsvetare, Göteborg; Pärtel Piirimäe, historiker, Tartu; Valters Scerbinskis, statsvetare, Riga; Kadri Simm, filosof, Tartu; Sverker Sörlin, idéhistoriker, Stockholm; Sanna Turoma, litteraturvetare, Helsingfors; Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, Saco, Stockholm; Susanne Österlund-Pötzsch, etnolog, Åbo.