TITELORDNING

FÖRFATTARORDNING

BOKSERIEN CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER

(F.D. CENTRUM FÖR DANMARKSSTUDIER)

 

Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet vill bidra till att skärpa fokus på det danska som det kan se ut från en svensk horisont och uppmuntra till vetenskapliga jämförelser mellan de två länderna. I denna bokserie, ”Centrum för Danmarksstudier” (ISSN 1651-775X), presenteras aktuella forskningsresultat skapade utifrån sådana ambitioner. Serieredaktör är Hanne Sanders.

 

Nr 1

Grundtvig – nyckeln till det danska?
Red. Hanne Sanders & Ole Vind

Nr 2

Gustafs ansigter
– selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab
Martine Cardel Gertsen

Nr 3

Ett annat 1100-tal
I
ndivid, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark
Red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders

Nr 4

Att gestalta en region
Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund
Jesper Falkheimer

Nr 5

Holberg i Norden
Om Ludvig Holbergs författarskap

och dess kulturhistoriska betydelse
Red. Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilmann & Frode Thorsen

Nr 6

Nordisk katolicism

Katolsk mission och konversion i Danmark

i ett nordiskt perspektiv

Yvonne Maria Werner

Nr 7

H.C. Andersens underbara resor i Sverige
Red. Ivo Holmqvist

Nr 8

Kungamakt och bonderätt

Om danska kungar och bönder i riket

och i Göinge härad ca 1575–1640

Stefan Persson

Nr 9

Tänkarens mångfald

Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard

Red. Lone Koldtoft, Jon Steward & Jan Holmgaard

Nr 10

Vid gränsen

Integration och identiteter i det förnationella Norden

Red. Harald Gustafsson & Hanne Sanders

Nr 11

Inte ett ord om kärlek

Äktenskap och politik i Norden ca 18501930

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg

Nr 12

Bortom stereotyperna?

Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Red. Ulf Hedetoft, Bo Petersson & Lina Sturfelt

Nr 13

Nyfiken på Danmark

– klokare på Sverige

Hanne Sanders

Nr 14

Öresundsgränser

Rörelser, möten och visioner i tid och rum
Red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard

Nr 15

Migration och tillhörighet

Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Red. Gunnar Alsmark, Tine Kallehave & Bolette Moldenhawer

Nr 16

Skåne i Danmark

En dansk historia till 1658

Harald Gustafsson

Nr 17

Efter Roskildefreden 1658

Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

Hanne Sanders

Nr 18

Öresund -- barriär eller bro?

Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern

Red. Anne Carlie

Nr 19

Kanon och kulturarv

Historia och samtid i Danmark och Sverige

Red. Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette & Jes Wienberg

Nr 20

Ett möte

Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog

Gunilla Hermansson & Mads Nygaard Folkmann

Nr 21

Wool and Society

Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland

Hrefna Róbertsdóttir

Nr 22

Lyksalighedens øer

Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik

Gunilla Hermansson

Nr 23

"Mitt hems gränser vidgades"

En studie i den kullturella skandinavismen under 1800-talet

Kari Haarder Ekman

Nr 24

Regionauterna

Öresundsregionen från vision till vardag

Red. Orvar Löfgren & Fredrik Nilsson

Nr 25

Flytande gränser

Dansk-svenska förbindelser efter 1658

Red. Anders Palm & Hanne Sanders

Nr 26

Det politiska äktenskapet

400 års historia om familj och reproduktion

Red. Bente Rosenbeck & Hanne Sanders

Nr 27

solen finns
Svenska dikter med kommentarer och efterord av Martine Cardel-Gertsen & Anders Palm

Gustaf Munch-Petersen

Nr 28

Locus Celebris
Dalby kyrka, kloster och gård

Stephan Borgehammar & Jes Wienberg (red.)

Nr 29

Publik i perspektiv
Teaterarbete i Öresundsregionen

Malena Forsare & Anja Mølle Lindelof (red.)

Nr 30

Den främmande förförerskan
Svenska synpunkter på Karen Blixen

Ivo Holmqvist (red.)

Nr 31

Framtidskuster
Hållbar utveckling i kustsamhällen

Cecilia Fredriksson & Mia Larson (red.)

Nr 32

Skandinavism

En rörelse och en idé under 1800-talet

Magdalena Hillström & Hanne Sanders (red.)

 

 

Tillbaka