TITELORDNING

FÖRFATTARORDNING

BOKSERIEN CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER

(F.D. CENTRUM FÖR DANMARKSSTUDIER)

 

Centrum för Öresunds­studier vid Lunds univer­sitet är en nätverks­organisation för forskare med intresse för Öresundsregionen och Danmark, vars övergripande syfte är att göra jämförelser mellan danskt och svenskt och utforska den gränsöverskridande Öresundsregionen. I denna bokserie presenteras aktuella forskningsresultat skapade utifrån sådana ambitioner. I skrift­serien »Centrum för Öresundsstudier« ISSN 1651-775X) presenteras aktuella forskningsresultat skapade utifrån sådana ambitioner. Serieredaktör är Hanne Sanders.

 

Nr 1

Grundtvig – nyckeln till det danska?
Red. Hanne Sanders & Ole Vind

Nr 2

Gustafs ansigter
– selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab
Martine Cardel Gertsen

Nr 3

Ett annat 1100-tal
I
ndivid, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark
Red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders

Nr 4

Att gestalta en region
Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund
Jesper Falkheimer

Nr 5

Holberg i Norden
Om Ludvig Holbergs författarskap

och dess kulturhistoriska betydelse
Red. Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilmann & Frode Thorsen

Nr 6

Nordisk katolicism

Katolsk mission och konversion i Danmark

i ett nordiskt perspektiv

Yvonne Maria Werner

Nr 7

H.C. Andersens underbara resor i Sverige
Red. Ivo Holmqvist

Nr 8

Kungamakt och bonderätt

Om danska kungar och bönder i riket

och i Göinge härad ca 1575–1640

Stefan Persson

Nr 9

Tänkarens mångfald

Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard

Red. Lone Koldtoft, Jon Steward & Jan Holmgaard

Nr 10

Vid gränsen

Integration och identiteter i det förnationella Norden

Red. Harald Gustafsson & Hanne Sanders

Nr 11

Inte ett ord om kärlek

Äktenskap och politik i Norden ca 18501930

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg

Nr 12

Bortom stereotyperna?

Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Red. Ulf Hedetoft, Bo Petersson & Lina Sturfelt

Nr 13

Nyfiken på Danmark

– klokare på Sverige

Hanne Sanders

Nr 14

Öresundsgränser

Rörelser, möten och visioner i tid och rum
Red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders & Ylva Stubbergaard

Nr 15

Migration och tillhörighet

Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien

Red. Gunnar Alsmark, Tine Kallehave & Bolette Moldenhawer

Nr 16

Skåne i Danmark

En dansk historia till 1658

Harald Gustafsson

Nr 17

Efter Roskildefreden 1658

Skånelandskapen och Sverige i krig och fred

Hanne Sanders

Nr 18

Öresund -- barriär eller bro?

Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern

Red. Anne Carlie

Nr 19

Kanon och kulturarv

Historia och samtid i Danmark och Sverige

Red. Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette & Jes Wienberg

Nr 20

Ett möte

Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog

Gunilla Hermansson & Mads Nygaard Folkmann

Nr 21

Wool and Society

Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland

Hrefna Róbertsdóttir

Nr 22

Lyksalighedens øer

Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik

Gunilla Hermansson

Nr 23

"Mitt hems gränser vidgades"

En studie i den kullturella skandinavismen under 1800-talet

Kari Haarder Ekman

Nr 24

Regionauterna

Öresundsregionen från vision till vardag

Red. Orvar Löfgren & Fredrik Nilsson

Nr 25

Flytande gränser

Dansk-svenska förbindelser efter 1658

Red. Anders Palm & Hanne Sanders

Nr 26

Det politiska äktenskapet

400 års historia om familj och reproduktion

Red. Bente Rosenbeck & Hanne Sanders

Nr 27

solen finns
Svenska dikter med kommentarer och efterord av Martine Cardel-Gertsen & Anders Palm

Gustaf Munch-Petersen

Nr 28

Locus Celebris
Dalby kyrka, kloster och gård

Stephan Borgehammar & Jes Wienberg (red.)

Nr 29

Publik i perspektiv
Teaterarbete i Öresundsregionen

Malena Forsare & Anja Mølle Lindelof (red.)

Nr 30

Den främmande förförerskan
Svenska synpunkter på Karen Blixen

Ivo Holmqvist (red.)

Nr 31

Framtidskuster
Hållbar utveckling i kustsamhällen

Cecilia Fredriksson & Mia Larson (red.)

Nr 32

Skandinavism

En rörelse och en idé under 1800-talet

Magdalena Hillström & Hanne Sanders (red.)

Nr 33

Katolsk manlighet

Det antimoderna alternativet – katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

Yvonne Maria Werner

 

 

Tillbaka