Trådbundet förlagsband med skyddsomslag. 326 s. Brett format.

Rikt illustrerad i färg och sv/v.

978-91-7061-042-4

Adlibris

Bokus

Lycknis

Red. Anne Carlie

Öresund -- barriär eller bro?

Kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne

och på Själland under järnåldern

I Danmark och Sverige finns olika forskningstraditioner, olika lagstiftning och olika kulturminnesförvaltning. Därför har man inte tidigare jämfört hur livet i samhällena kring Öresund såg ut under järnåldern. I denna bok undersöker nu danska och svenska arkeologer med Skåne och Själland som specialitet hur kontakterna såg ut  fungerade Öresund under äldre tider mest som en bro, som knöt samman människor och samhällen på ömse sidor vattnet, eller finns det perioder då Sundet istället var en barriär, med minskade kulturella kontakter och utbyten som följd?

Centrum för Danmarksstudier 18