Trådbundet förlagsband

med skyddsomslag.

Illustrerad i färg.

474 s.

ISBN 978-91-7961-018-9

Adlibris

Bokus

Lycknis

 

Kungamakt och bonderätt
Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525–1560

Stefan Persson


Stora händelser får ännu större konsekvenser för de små människorna.
I denna avhandling representeras de små människorna
av bönderna i 1500- och 1600-talets Danmark i allmänhet
och Göinge i synnerhet. Inbördeskrig, unionsupplösning
och bonderesning, reformation och maktcentralisering – dessa
»makrohändelser« får de danska bönderna hantera effekterna av
i sin vardag. Händelserna sätter sina spår också i deras politiska
status och ställning inom jordbrukets ägandestruktur. Hur förhåller
de sig till övermakten? Har de något inflytande på den, och hur
utövar de det i så fall?


Stefan Persson vill visa att böndernas roll är en annan och
större än bara som passiva objekt i ett ensidigt herre–tjänareförhållande.
Hans exempel är Göinge härad, där bönderna utökar
sina privilegier i utbyte mot fler plikter, inte minst av militär
art. De verkar som ett gränsförsvar mot svenska attacker i ett
militärt system som måste definieras som ytterst decentraliserat.
Göinges särställning undermineras sedermera av Kristian IV:s
centraliseringsförsök. Häradet integreras nu i det danska riket, och
blir därigenom en del av ett starkt tidigmodernt land, även om
delar av dess särart bevaras.


Stefan Persson (f. 1958) är verksam vid Historiska institutionen,
Lunds universitet, med nordisk tidigmodern statsbildning som
specialområde.

Centrum för Danmarksstudier 8
Akad. avhandling från Forskarskolan i historia


.