TrŒdbundet fšrlagsband.

328 s.

ISBN 978-91-7061-019-6

Adlibris

Bokus

Lycknis

 

Medverkande: Jonna Hjertstršm Lappalainen, Marius G. Mjaaland, Wenche Marit Quist, Jan Holmgaard, Karin Linnell, Lone Koldtoft, Roy Wiklander, K. Brian Sšderquist, Jon Stewart.

TŠnkarens mŒngfald
Nutida perspektiv pŒ S¿ren Kierkegaard

Red. Lone Koldtoft, Jon Stewart & Jan Holmgaard

Fšr 150 Œr sedan dog S¿ren Kierkegaard, men hans filosofi och fšrfattarskap Šr fortfarande synnerligen levande. I Sverige har hans allmŠnkulturella betydelse varit stor genom alla Œr, men hans fackfilosofiska inflytande har varit begrŠnsat, och diskussionerna kring Kierkegaards teologiska roll tystnade kring mitten av fšrra seklet. Medan det sedan lŠnge finns en mycket aktiv forskningstradition i Šmnet i Danmark, har Kierkegaardstudiet i Sverige, med nŒgra fŒ undantag, legat i trŠda. Denna volym vill markera startskottet fšr en gemensam skandinavisk diskussion om Kierkegaards arbete.

I TŠnkarens mŒngfald erbjuds lŠsaren en hastig orientering i den
samtida skandinaviska Kierkegaardforskningen. Bidragen behandlar
Kierkegaards fšrhŒllande till dšden, hans syn pŒ kommunikation, pŒ synd, pŒ den estetiska upplevelsen och pŒ individen. Kierkegaard och Werder, Kierkegaard och Sokrates, och Kierkegaard som profet Šr andra teman.


Utšver uppsatserna Œterges en text av Kierkegaard sjŠlv, nŠrmare bestŠmt fšrsta delen ur hans allra fšrsta Journal, AA frŒn 1835Ð1837. Utdraget innehŒller de beršmda passagerna frŒn Kierkegaards vistelse i Gilleleje, vilka ofta hyllas som vittnesmŒl om Kierkegaards religišsa omvŠndelse eller som inledningen till hans existentiella tŠnkande. HŠr Œterfinns ocksŒ det stycke dŠr Kierkegaard redogšr fšr sin tur šver …resund, nŠrmare bestŠmt till Krapperups slott vid foten av Kullaberg, en vistelse som Šgde rum den 27Ð28 juli 1835. Det fŒr stŒ som symbol fšr fšrhoppningarna om fortsatt forskningssamarbete šver grŠnserna, och om en vital vetenskaplig och intellektuell diskussion pŒ svensk mark kring Kierkegaards tŠnkande.

Centrum fšr Danmarksstudier 9.