Trådhäftat förlagsband med skyddsomslag.

376 s.

ISBN 978-91-7061-001-1

Adlibris

Bokus

Lycknis

 

Ett annat 1100-tal

Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark

Red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders

Historia har länge varit synonymt med staters historia, och forskningen kring medeltiden är inget undantag. I denna bok får vi nya perspektiv på denna spännande tid. Forskarna har här istället valt att fokusera på bland annat religion, kulturella mönster, maskulinitet, byarnas plats i lokala maktkamper och hur möjligheterna för en tidig kapitalism såg ut. Vi får helt enkelt möta ett annat 1100-tal!

Centrum för Danmarksstudier 2